Data Privacy CongresData Privacy Congres
Datum: 18 September 2018
Locatie: Hart van Holland in Nijkerk
 

De noodzaak van een gedegen privacy-strategie

We hebben hard gerend naar 25 mei, maar is het nu klaar? Privacy 'is here to stay', Men is nooit klaar! Nu moeten organisaties gaan zorgen voor borging en hoe houdt men privacy als onderwerp op de kaart. Het centrale thema van deze editie is daarom ook: De noodzaak van een gedegen privacy-strategie! Een gedegen privacy strategie is noodzakelijk om het vertrouwen van klanten, burgers en stakeholders te winnen en te houden. Bedrijven moeten een visie ontwikkelen rondom privacy en de positie binnen de organisatie.
Hoe zorg je voor awareness binnen de organisatie? Hoe brengt je je privacy uitdagingen in kaart? Welke privacy verhogende maatregelen moet je nemen tijdens de ontwikkeling van producten en diensten? Hoe creëer je grip, inzicht en controle in de keten? Verder komen onderwerpen als wet- en regelgeving, gegevensoverdracht, dataprotectie en datakwaliteit aan bod. Ook kijken we vooruit naar de nieuwe ePrivacy verordening die waarschijnlijk in 2019 in werking treedt.

Het congres richt zich op managers, seniorspecialisten die op de hoogte willen blijven van de huidige trends en ontwikkelingen op het gebied van privacy. 

Onderwerpen die oa aan bod komen:
 • Impact assessments;
 • Nieuwe ePrivacy Verordening;
 • Awareness en cultuur;
 • Privacy by design;
 • Relatie tussen datakwaliteit en dataprivacy;
 • Privacy in de keten.
 

Vraag uw SMART PIA-demo aan

Om de kwaliteitsslag op het privacy vlak alsmede de daarmee gepaard gaande beheersactiviteiten zowel efficiënt als effectief en toekomst ‘vast’ uit te kunnen voeren, is geautomatiseerde ondersteuning door middel van tooling van cruciaal belang. Om organisaties te ondersteunen in deze uitdaging, heeft USoft de SMART PIA-tool ontwikkeld. Tijdens het congres zullen we onze SMART PIA-software demonstreren. Vraag nu uw demo aan! Neem hiervoor contact op met Petra Halenbeek via e-mail petra.halenbeek@usoft.com

Op 18 september is USoft aanwezig met een stand en een keynote presentatie door Ted O. Mos CISA RE RI, Sr. Project- en Beleidsadviseur Informatieveiligheid, Privacy en Security specialist bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ted neemt de deelnemers mee in de AVG implementatieaanpak van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). 
 

Meld u aan voor het Data Privacy Congres

Meer informatie over het Data Privacy Congres en om u online aan te melden, ga hiervoor naar de Heliview website. Note: voor registratie gebruik de USoft-relatiecode DWE5WYTP.

Mocht u andere vragen hebben voor USoft, neem dan contact op met Petra Halenbeek, marketingmanager bij USoft.


↑ Nederlands nieuwsbericht


English news message ↓


 

Data Privacy Conference
Date: 18 September 2018
Location: Hart van Holland in Nijkerk

 

Data Privacy Conference The need for a privacy strategy 

Privacy is an issue companies can no longer ignore. This year the focus was on GDPR. But privacy is more than just GDPR, how do you ensure the sustainable assurance of the privacy policy? A privacy strategy is necessary to win and keep the trust of customers, citizens and stakeholders. Companies must develop a vision on privacy and the position within the organization. 
How do you ensure awareness within the organization? How do you map your privacy challenges? What privacy enhancing measures should you take during the development of products and services? How do you create grip, insight and control in the chain? Furthermore, topics such as legislation and regulations, data transfer, data protection and data quality are discussed. We also looking ahead to the new ePrivacy regulation that is likely to enter into force in 2019. 

The conference focuses on managers, senior specialists who want to keep abreast of current trends and developments in the area of privacy. 

Topics that will be discussed include:
 • Impact assessments;
 • New ePrivacy Regulation;
 • Awareness and culture;
 • Privacy by design;
 • Relationship between data quality and data privacy.
 

Book your SMART PIA demo today

To be able to carry out quality improvements efficiently, effectively and ‘future proofed’ in data privacy processing as well as the associated management activities, automated tooling is of critical importance. To help organisations support this challenge, USoft has developed the SMART PIA tool. Throughout the conference day, we will also demo our SMART PIA software. Arrange a demo now, please contact Petra Halenbeek by e-mail petra.halenbeek@usoft.com 

At the conference USoft is present with a stand and a keynote presentation by Ted O. Mos CISA RE RI, Privacy and Security specialist at the Ministry of Justice and Security.
 

Sign Up for the Data Privacy Conference

More information about the Data Privacy conference 2018 and to register online go to the Heliview website Note: use the USoft relation code DWE5WYTP to register. 

If you have other questions for USoft, please reach out to Petra Halenbeek, marketing manager at USoft.