WUR selects SMART PIA for GDPR compliancy

WUR and USoft signing SMART PIA contract

Wageningen University & Research (WUR) selecteert USoft’s SMART PIA voor GDPR-compliance.


Wageningen University & Research (WUR) heeft USoft geselecteerd voor de levering en implementatie van de SMART PIA applicatie voor het uitvoeren van Data Privacy Impact Assessments (DPIA’s) en het opzetten van een centraal verwerkingsregister met persoonsgegevens. 


Start inventarisatie privacygevoelige gegevens WUR-projecten 

De nieuwe Europese wetgeving AVG ook wel de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd - die per mei 2018 in werking treedt -  stelt zeer hoge eisen aan organisaties voor de opslag en verwerking van persoonsgegevens. Frans Pingen, functionaris gegevensbescherming bij de WUR zegt hierover: “Binnen de WUR lopen duizenden onderzoeken. Voor sommige onderzoeksprojecten is het nodig om privacygevoelige persoonsgegevens te verzamelen. De nieuwe GDPR eist van organisaties, naast de wettelijke verplichting, een zorgvuldige inventarisatie en registratie van deze gegevens om zo de kans op datalekken en identiteitsfraude te verkleinen. ” 

Het WUR-projectteam Privacy & Persoonsgegevens start binnenkort met de WUR-brede inventarisatie van projecten waarin wordt gewerkt met privacygevoelige persoonsgegevens zoals namen, telefoonnummers en/of adresgegevens en mogelijk andere gevoelige persoonsgebonden informatie. Frans Pingen stelt: ’De SMART PIA applicatie gaat de WUR helpen bij het efficiënt uitvoeren en beheren van de assessments. Alle bewijzen en de beoordeling van de risico’s zijn dan opgeslagen in één database.”


SMART PIA: verkrijg inzicht in het verleden en het heden en wees voorbereid op de toekomst.

SMART PIA ondersteunt organisaties bij het uitvoeren van Data Privacy Impact Assessments (DPIA's), die inzicht geven welke maatregelen genomen moeten worden om op 25 mei 2018 GDPR-compliant te zijn. Daarnaast biedt het organisaties een eenduidig inzicht in waar de data is opgeslagen en met welk doel, het zogenoemde centraal verwerkingsregister

Roel Spans, CEO van USoft “Wij zijn bijzonder trots dat Wageningen University & Research heeft gekozen voor onze SMART PIA softwareapplicatie. Wij zien uit naar de samenwerking met WUR om onze uitgebreide kennis en kunde op het gebied van privacysoftware in te zetten”.
 

 Nederlands persbericht


English press release ↓

Wageningen University & Research (WUR) has selected USoft’s SMART PIA for GDPR compliance


Wageningen University & Research (WUR) has selected USoft for the delivery and implementation of the SMART PIA application, which will be used for Data Privacy Impact Assessments (DPIAs) and setting up a Data Register for personal data. 

Start of cataloguing privacy-sensitive data in WUR projects 

The new EU legislation known as the General Data Protection Regulation (GDPR), which will come into effect in May 2018, imposes strict requirements for organisations in the storage and processing of personal data. Frans Pingen, WUR’s data protection officer, says: “There are thousands of projects running at WUR. Some research projects require the collection of privacy-sensitive data. The new GDPR requires organisations to perform a careful catalogue and registration of this data, in addition to the statutory obligations, in order to minimise the risk of data leaks and identity fraud.” 

The WUR Privacy & Personal Data project team will soon start a WUR-wide effort to catalogue projects that use privacy-sensitive data such as names, phone numbers and/or address details and possibly other sensitive personal details. According to Frans Pingen, “The SMART PIA application will help WUR carry out and manage the assessments efficiently. All evidence and the assessment of the risks will then be stored in a single database.”

SMART PIA: get an understanding of the past and the present and be prepared for the future.

SMART PIA helps organisations to perform Data Privacy Impact Assessments (DPIAs), which show what measures need to be taken in order to be GDPR-compliant by 25 May 2018. It also has what is termed a Data Register, which gives organisations clear-cut information about where the data is stored and for what purpose.

Roel Spans, CEO of USoft, says, “We are incredibly proud that Wageningen University & Research has chosen our SMART PIA software application. We look forward to this partnership with WUR and to sharing our extensive knowledge and expertise in privacy software.”Photo caption 
Tijs Breukink signing the contract with USoft, the vendor of privacy software. 
Standing, from left to right: Menno van Manen, Chairman of the Privacy & Personal Data steering group, Frans Pingen, WUR Data Protection Officer, Auke de Bruin, Privacy & Personal Data Product Manager, Simon Schuur, USoft Product Manager.
Sitting, from left to right: Tijs Breukink, representing the Executive Board (until 1 September), Roel Spans, USoft Managing DirectorFor more information, you can contact:
USoft B.V.
Petra Halenbeek, Marketing Manager
Phone: +31 6 5352 5601
Email: petra.halenbeek@usoft.com
 
Business Processes, GDPR, Privacy, Privacy Impact Assessment, Projects, Software